Majandusaasta aruannete tõlge

Raamatupidamisaruannete ja tegevusaruannete tõlkimine

Igal aastal tõlgime eesti keelde ja eesti keelest paljudesse keeltesse suure hulga majandusaasta aruandeid. Meie tõlkebürool on olemas kogenud finantsvaldkonna spetsialistid, kelle igapäevane töö on finantstekstide tõlkimine. Tõlgitavad aruanded on väga erinevad alates rahvusvahelistest börsiettevõtetest kuni mikroettevõteteni välja. Oleme töötanud paljude rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, sh. IFRS, US GAAP, IPSAS ja mõistagi ka Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ). Meil on olemas ka kogemus raamatupidamisstandardite endi tõlkimisel ja toimetamisel.

Abiks tõlke tellijale

Finantstõlge on tavapärasest tõlkimisest väga erinev. Finantstekstide tõlkimisel on korralikku tulemust võimalik saavutada ainult läbi spetsialiseerumise, sellepärast tasub selline tõlge tellida ainult neilt, kes selle tööga igapäevaselt kokku puutuvad. Tänu meie finantsvaldkonna tõlkespetsialistidele ja paljude aastatega kogunenud erialasõnavara andmebaasile on meil eelis tavapäraste tõlkebüroode ees, mis igapäevaselt raamatupidamisvaldkonnaga kokku ei puutu. Meie poole pöörduvad tihti oma murega ettevõtted, kes tellisid majandusaasta aruande tõlke tavatõlkebüroost, kus selle tõlkis filoloog, kes polnud valdkonna sõnavaraga kursis ja sellistel juhtudel ei ole tulemus enamasti paraku päästetav ja kõik tuleb uuesti teha. Samuti on mõistlik välja valida üks pikaajaline koostööpartner, sest ainult püsiva koostöö käigus saame õppida iga kliendi eelistusi terminoloogia ja vormistuse osas, säästes pikemas perspektiivis klientide väärtuslikku aega.

Auditialaste materjalide tõlge

Meil on kogemused audiitorteenuste valdkonna tõlkimisel, kus on kasutusel omaette sõnavara. Tõlgitavate materjalide hulka kuuluvad näiteks hindamised ja arvamused, pakendiauditi temaatika ja erinevad siseauditite materjalid.

Muude finantsvaldkonna tekstide tõlge

Meie finantsvaldkonna teemade ring on väga lai, mida tõlgime. Tihti tuleb ette näiteks tõlkeid mitterahalise sissemakse hindamise, riigiraamatupidamise valdonnast (nt. IPSAS), majanduskeskonna analüüside, investeerimisfondide teemadel ja palju muud.

Finantstekstide tõlgete hind

Hind sõltub paljudest asjaoludest. Selleks, et saaksime teha täpse hinnapakkumise, palume Teil saata oma tõlkimist vajavad failid hinnapäringu vormi teel. Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.