Lepingu tõlkimine

Lepingu tõlkimine on oluline protsess, mille käigus tõlgitakse juriidilised dokumendid ühest keelest teise, et tagada nende ühetine arusaadavus erinevates riikides, õigussüsteemides ja kultuurides. Õige tõlke tegemine on äärmiselt oluline, kuna ebatäpne või ebaõiglane tõlge võib kaasa tuua õiguslikke probleeme.

Mida silmas pidada lepingu tõlke tellimisel?

Kui olete huvitatud lepingu professionaalsest tõlkimisest, on oluline teada mõningaid olulisi aspekte, mis aitaksid tagada tõlke kvaliteedi ja täpsuse. Õige tõlge võib olla äärmiselt oluline, kuna lepingud on siduvad dokumendid, mis nõuavad täpsust ja täielikkust. Siin on mõned olulised kaalutlused, mida tasub arvestada:

 1. Professionaalsed tõlkijad: Veenduge, et kasutate lepingu tõlke tellimiseks vaid professionaalseid tõlkijaid. Professionaalsed tõlkijad omavad asjakohast haridust ja kogemust selles valdkonnas ning nad mõistavad lepingute juriidilist keelt ja terminoloogiat.
 2. Valige emakeel: Valige tõlkija, kelle emakeel on lepingu sihtkeel. Emakeelest tulenev arusaam juriidilisest terminoloogiast ja kõrgetasemelisest keeleoskusest on vajalik, et tagada korrektne tõlge.
 3. Valige spetsialist vastava õigusvaldkonna alusel: Lepingute tõlkimisel on oluline valida tõlkija, kes on spetsialiseerunud vastavale õigusvaldkonnale. Erinevad õigusvaldkonnad, nagu äriõigus, tööõigus, lepinguõigus, intellektuaalomand või kinnisvaraõigus, nõuavad erinevat terminoloogiat ja teadmisi. Veenduge, et tõlkija omab asjakohast ekspertiisi vastavas õigusvaldkonnas.
 4. Ärge unustage konfidentsiaalsust: Lepingud sisaldavad sageli salastatud äriteavet ja konfidentsiaalset informatsiooni. Veenduge, et valitud tõlkija suudaks tagada tõlke konfidentsiaalsuse.
 5. Tõlke kontrollimine: On soovitatav tellida mitu eksemplari tõlget mitmele tõlkijale ning võrrelda tulemusi, et tagada täpsus ja kvaliteet. Samuti on oluline kontrollida tõlget kohaliku keeleeksperti või juristi abiga, et veenduda, et see vastab kõikidele juriidilistele ja kultuurilistele nõuetele.

Lepingu tõlkimise nüansid

Lepingu tõlkimisel on mitmeid nüansse, mida tuleks arvesse võtta, et tagada tõlke professionaalsus ja täpsus.

Esiteks, lepingu sisu peab olema täielikult mõistetav ja selge ka siis, kui see on tõlgitud teise keelde. Lepingu tõlkija peab veenduma, et tekstitõlge edastab kõik lepingus sisalduvad punktid ja sätteid täpselt ning esitatavas keeles arusaadavalt.

Teiseks on oluline arvestada lepingus kasutatud juriidilist terminoloogiat. Erinevates keeltes võib juriidiline mõiste omada erinevaid tähendusi või nüansse. Lepingu tõlkija peab olema kursis nende erinevustega ning valima õiged ja täpsed terminid vastavalt tõlgitavale kontekstile.

Lisaks peab tõlkija olema täpne ja tähelepanelik ka lepingu formaalse poole osas. Iga sõlmimisele kuuluv leping peab vastama kohaliku seaduse ja sätete formaalsustele ning kõik tõlke või notariaalsed märgistused peavad olema korrektsed ja korrektselt vormistatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lõpuks, lepingu tõlkimine peab arvestama ka kultuuridevahelise kommunikatsiooni erinevustega. Keeltes võivad olla erinevad sõnavara, fraasid ja stiilid, mis peegeldavad erinevaid kultuuri- ja ärinorme. Tõlkija peab neid erinevusi arvestama, et tagada, et tõlgitud leping oleks vastuvõetav ja sobilik kõigi osapoolte jaoks.

Kokkuvõttes on lepingu tõlkimine detailne ning nõuab oskusi nii keelelises kui ka juriidilises valdkonnas. Professionaalne tõlkija peab olema täpne, tähelepanelik ja kursis vastavate kultuuridevaheliste nüanssidega, et tagada lepingu tõlke korrektsus, arusaadavus ja vastavus seadustele.

Meie tõlkebüroo eelised

Siin on mõned põhjused, miks EM Tõlge pakub parimat lepingu tõlkimise teenust:

 1. Kvaliteet: Meie ettevõte on pühendunud kvaliteetse tõlke tagamisele. Meie professionaalsed tõlkijad omavad põhjalikke teadmisi juriidilisest terminoloogiast ja õiguslikust kontekstist, hoolitsedes selle eest, et tõlgitud lepingud oleksid täpsed, täielikud ja õiguslikult siduvad.
 2. Keeleressurss: Meie ettevõttel on juurdepääs laiale keeleressursile. Kui teil on vaja lepingut tõlkida mis tahes keelde, suudame pakkuda kvaliteetset tõlget ja tagada, et juriidiline terminoloogia ja kontekst oleksid õigesti esitatud.
 3. Õigussüsteemid: Meie väike, kuid spetsialiseerunud lepingute tõlkimise meeskond on kursis erinevate õigussüsteemide ja erinevatele lepingutele kehtestatud nõuetega eri riikides. See tähendab, et meie tõlked on vastupidavad õiguslikule kontrollile ning vastavad nõutavatele formaalsustele ja õiguslikele standarditele.
 4. Konfidentsiaalsus: Lepingud võivad sisaldada ärisaladusi ja tundlikke õiguslikke informatsiooni. Meie ettevõte tagab konfidentsiaalsuse ja turvalisuse, et kaitsta teie lepingulisi andmeid ning ei avalda tõlgitud lepinguid kolmandatele osapooltele.
 5. Kiirus ja täpsus: Me mõistame, et lepingute tõlkimise kiirus on sageli oluline tegur. Meie ettevõttel on teenus, mis võimaldab meil pakkuda kiireid tõlkeid ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Tagame kiired tõlked ilma täpsuse kaotamiseta.

Näiteks Anglo-Ameerika ehk common law on ingliskeelne õigussüsteem, mis põhineb varasematel kohtulahenditel ja pretsedentidel ning millel puudub ühtne kirjalik õigusnormide kogumik. Seevastu kontinentaalne õigussüsteem on omane Mandri-Euroopa maadele, mis põhineb peamiselt kirjalikel seadustel ja õigusnormidel. Tihti on piiriüleseid lepinguid sõlmivad lepingupooled pärit erinevatest õigussüsteemidest ja tõlge võib olla eriti oluline, et printsiipide sisu täpselt edasi anda.

Ülaltoodud kaalutlustega arvestamine aitab teil valida professionaalse tõlkepartneri, kes suudab tagada lepingu täpse ja usaldusväärse tõlke. Lepingu tõlkimine kvaliteetselt on äärmiselt tähtis, et vältida võimalikke õiguslikke tagajärgi, arusaamatust või eksimusi, mistõttu tasub panustada õigesse tõlkepartnerisse.

Lepingu tõlke vormistamine

Lepingu tõlkimisel võib olla oluline ka valida sobilik vormistus. Tihti sõlmitakse leping mitmekeelsena paralleelteksti vormis, kuid on mitmeid võimalusi:

 1. Paralleeltekst tabeli vormis: Selles formaadis esitatakse algtekst ja selle kõrval tõlge. Tabeli kujul võimaldab see hõlpsat visuaalset võrdlust ja jälgimist, kuna otsesel vastastikusel korraldamisel on algtekst ja tõlge paari real või veerus.

Näide:

Algtekst

This agreement is entered into between Party A and B…

Both parties agree to…

The agreement shall be governed by…

Tõlge

Käesolev leping on sõlmitud osapoolte A ja B vahel…

Mõlemad pooled nõustuvad…

Lepingule kohaldatakse…

 1. Punkti kaupa: See meetod hõlmab lepingu esitamist punktide kaupa kahes või enamas keeles, kus iga keel on erinevat värvi või taustaga esile toodud. Seda meetodit kasutades saab tõlget hõlpsasti kontrollida, kuna algtekst ja tõlge on toodud üksteise järel.

Näide:

Algtekst: This agreement is entered into between Party A and B…
Tõlge: Käesolev leping on sõlmitud osapoolte A ja B vahel…

Algtekst: Both parties agree to…
Tõlge: Mõlemad pooled nõustuvad…

Algtekst: The agreement shall be governed by…
Tõlge: Lepingule kohaldatakse…

 1. Sisseehitatud märgistusega vormingu kaudu: Mõned tõlkimisprogrammid võimaldavad luua tõlkimiseks spetsiaalseid märgistusi või tõlkekommentaare, mis on tõlketekstis selgelt eristatavad. See hõlbustab algteksti ja tõlgete vormistamist ning aitab jälgida tõlgete vastavust.

Need on vaid mõned näited erinevatest viisidest, kuidas lepingute tõlgete vormistamist jälgida ja võrrelda. Oluline on leida meetod, mis kõige paremini sobib konkreetse projekti jaoks.

Meie lepingute tõlkimise meeskond

EM Tõlge tõlkebüroo professionaalne lepingute tõlkimise meeskond koosneb kvalifitseeritud ja kogenud tõlkijatest, kellel on ulatuslikud teadmised erinevates valdkondades. Meie meeskond oskab tõlkida lepinguid mitmesse keelde ja järgib alati kõrgeimaid tõlkenõudeid, sealhulgas täpsust, grammatikareegleid ja õiguslikku korrektsust.

Meie tõlkijad on spetsialiseerunud lepingute ja juriidiliste dokumentide tõlkimisele ning omavad laialdast kogemust erinevat tüüpi lepingutega, nagu koostöölepingud, töölepingud, üürilepingud, intellektuaalomandi lepingud ja palju muud.

Lisaks keeleoskusele valdavad meie tõlkijad ka juriidilist terminoloogiat ning on kursis õiguslike protseduuride ja nõuetega erinevates riikides. Neil on kogemusi erinevate õigussüsteemidega ning oskavad tõlkida lepinguid, mis vastavad sihtkeele kontekstile ja õigusalasele tähendusele.

Meie tõlkebüroo meeskond tagab konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kõigis tõlketöödes ning töötab tihedalt koos klientidega, et täpselt mõista nende vajadusi ja ootusi. Meie eesmärk on pakkuda klientidele kõrgetasemelist ja usaldusväärset lepingute tõlkimisteenust, mis vastab nende nõudmistele ja aitab saavutada edukaid ärisuhteid üle maailma.

Lepingu tõlkimine on keeruline ja spetsialiseeritud ülesanne, mis nõuab professionaalsete tõlkijate oskusi ja teadmisi. Meie ettevõte pakub kõrge kvaliteediga tõlkeid, mis vastavad kõikidele õiguslikele standarditele, samuti tagame kiiruse ja konfidentsiaalsuse.

Võta ühendust

Oleme entusiastlikud ja motiveeritud inimesed ja tahame maailmas midagi muuta. Oleme valmis võtma vastu uusi väljakutseid ja töötama koos teiega, et luua midagi suurepärast. Kui teil on ideid või soovite meiega koostööd teha, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtmast. Meie meiliaadress on emtolge@emtolge.ee