B-kaardi tõlge

Tegeleme tihti B-kaartide ja muude äriregistri väljavõtete tõlkimisega võõrkeeltesse, sest B-kaardi tõlge on Eesti ettevõtjatel vajalik välismaal äriühingute registreerimiseks ja kontode avamiseks. Kõige enam oleme neid tõlkinud inglise, soome, vene, poola, rootsi ja norra keelde, aga meil on võimalik neid tõlkida kõikidesse Euroopa keeltesse. Samuti oleme tõlkinud välismaa äriregistrite väljatrükke eesti keelde ning väljastanud need notariaalselt kinnitatult.

B-kaardi tõlge digiallkirjaga

B-kaardi kinnitatud tõlge on võimalik tellida ka elektroonselt, vandetõlgi poolt digiallkirjaga kinnitatult. See on kiirem variant, sest paberdokumendi saabumist ei pea ära ootama. Selle variandi puhul on võimalik ka originaaldokumendi autentsust kinnitada.

Notariaalse kinnitusega B-kaart (vandetõlk)

Vandetõlgi või notari poolt kinnitatud B-kaartide tõlget aktsepteeritakse välismaa äriregistrites. Meil on olemas vandetõlgid ja notari poolt vannutatud tõlkijad ja saame tõlke teha koos notariaalse kinnitusega. Sellisel juhul saate kätte notari poolt köidetud dokumendi, mis sisaldab nii originaaldokumenti kui meie poolset tõlget ning on kinnitatud notari poolt.

Apostille’ga kinnitatud B-kaart

Soovi korral väljastame notariaalselt kinnitatud tõlke koos apostille’ga (vt. Apostille konventsioon). Seda läheb eelkõige vaja siis, kui välismaa asutus on kehtestanud nõude, et neile esitatav dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’ga. Apostille konventsiooni eesmärk on asendada traditsioonilisi tõestamisprotseduure, nagu legaliseerimine või konsulaatide tõestamine, lihtsama ja kiirema protsessiga. See tähendab, et dokument, millel on apostille, peab olema koheselt tunnustatud kõigis konventsiooni osalisriikides ilma täiendavate formaalsusteta.

Tõlgime üle kogu Eesti

Tõlke tellimiseks on meile vaja esitada ainult ettevõtte nimi, mille B-kaardi tõlkimist soovite, soovitud keelesuund ja tähtaeg ning mis linnas soovite valmis dokumenti kätte saada (juhul kui vaja on notariaalset kinnitust, vastasel korral väljastame tavatõlke e-posti teel).

B-kaardi tõlkimise hind

Hind sõltub paljudest asjaoludest, sh. keelesuund, kiirus, notariaalse kinnituse vajadus, apostille vajadus. Selleks, et saaksime teha täpse hinnapakkumise, palume Teil teha hinnapäring hinnapäringu vormi teel või saata meile kiri e-posti aadressil emtolge@emtolge.ee. B-kaardi saame registrist ise võtta, aga meil oleks vaja selleks äriühingu registrikoodi.