Teadustekstide tõlge, toimetamine ja korrektuur

Teeme erinevate ülikoolidega koostööd teadustekstide tõlkimise, toimetamise ja korrektuuri alal. Peamiselt tegeleme teadusartiklite, doktoritööde, magistritööde ja bakalaureusetöödega, aga tuleb ette ka teistsuguseid teadusaruandeid ja -uuringuid. Hooajati tellitakse ka palju lõputööde resümeede ja kokkuvõtete tõlkeid. Oleme sellega harjunud, et tuleb süveneda tellija teadusvaldkonda ja temaga terminoloogia osas tihedat koostööd teha. Teenuste osas on vajadused väga erinevad, seetõttu sõltub meie pakutav teenus konkreetsest vajadusest: mõnikord läheb vaja eesti keelest võõrkeelde tõlkimist, mõnikord on teadusartikkel juba kas kirjutatud võõrkeeles või tõlgitud soovitud keelde ja see on vaja meie poolt toimetada. Iga kord teeme kliendi vajadusest lähtuva pakkumise.

Teadusartiklite tõlke ja toimetamise hinnad ja tähtajad

Hind ja tähtaeg sõltub eelkõige mahust, keelesuunast ja soovitud teenusest. Teatud juhtudel on lisatasu eest võimalik ka kiirtöö, aga see ei ole spetsiifiliste tekstide puhul soovitatav. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume Teil teha hinnapäring hinnapäringu vormi teel. Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.