Majandusaasta aruande tõlkimine

Raamatupidamisaruande ja tegevusaruande tõlkimine

Igal aastal tõlgime eesti keelde ja eesti keelest paljudesse keeltesse suure hulga majandusaasta aruandeid. Meie tõlkebürool on olemas kogenud finantsvaldkonna spetsialistid, kelle igapäevane töö on majandusaasta aruande tõlkimine. Samuti on EM Tõlkel olemas tõlkebüroo sisesed ulatuslikud andmebaasid, mis sisaldavad parimaid praktikaid ja sõnavara finantsaruannete tõlkimisel. Oleme töötanud paljude rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, sh. IFRS, US GAAP, IPSAS ja mõistagi Eesti Finantsaruandluse Standard (varem Eesti hea raamatupidamistava), mille erinevate versioonide ametlikke tõlkeid oleme Finantsministeeriumile ka teinud. Meil on olemas ka kogemused avaliku sektori finantsarvestuse juhendite tõlkimisel.

Abiks majandusaasta aruande tõlke tellijale

Majandusaasta aruande tõlkimine on tavapärasest tõlkimisest väga erinev. Heatasemeline finantsteksti tõlkimine on võimalik saavutada ainult läbi spetsialiseerumise, sellepärast tasub selline tõlge tellida ainult neilt, kes selle tööga igapäevaselt kokku puutuvad. Tänu meie finantsvaldkonna tõlkespetsialistidele ja paljude aastatega kogunenud erialasõnavara andmebaasile on meil eelis tavapäraste tõlkebüroode ees, mis igapäevaselt raamatupidamisvaldkonnaga kokku ei puutu.

Meie poole pöörduvad tihti oma murega ettevõtted, kes tellisid majandusaasta aruande tõlke tavatõlkebüroost, kus selle tõlkis filoloog, kes polnud valdkonna sõnavaraga kursis ja sellistel juhtudel ei ole tulemus enamasti paraku päästetav ja kõik tuleb uuesti teha. Samuti on mõistlik välja valida üks pikaajaline koostööpartner, sest ainult püsiva koostöö käigus saame õppida iga kliendi eelistusi terminoloogia ja vormistuse osas, säästes pikemas perspektiivis klientide väärtuslikku aega.

Väga erinevate majandusaasta aruannete tõlkimine

Tõlgime väga erinevaid majandusaasta aruandeid. Mõned neist on rahvusvaheliste börsiettevõtete majandusaasta aruanded, mis sisaldavad mahukat tegevusaruannet koos paljude üksikasjadega ettevõtte ärisegmentide kohta, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ning hulgaliselt lisasid, ühingujuhtimise aruannet ja tasustamisaruannet. Suurettevõtete poolt esitatavates finantsaruannetes on ka hulgaliselt erisusi, millega tuleb arvestada, näiteks kinnisvarafondide majandusaasta aruannete puhul. Järjest enam tõlgime ka aruandeid keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse kohta seoses ettevõtete suurenenud eesmärkidega ESG ja kliima valdkonnas. Suur hulk tõlgitavatest materjalidest on ka mikroettevõtete minimalistlikud Eesti Finantsaruandluse Standardi põhimõtete järgi koostatud finantsaruanded. Kuid sellegipoolest vajatakse neid tihti tõlgitult, et kaasata rahvusvahelist võõrkapitali või jagada välispartneritele.

Koostöö audiitorettevõtete ja spetsialistidega

Oleme majandusaasta aruannete tõlkimisel teinud pikaajalist koostööd audiitorettevõtetega, mis on meil aidanud vandeaudiitoritega läbi arutada, paika panna ja oma andmebaasidesse salvestada hulgaliselt nende poolt eelistatavat sõnavara. Samuti on olnud suurt kasu tihedast suhtlusest rahvusvaheliste ettevõtete CFOde ja raamatupidajatega seoses nende ettevõtete ärivaldkondade erinüanssidega.

IFRS majandusaasta aruande tõlkimine

Auditialaste materjalide tõlge

Meil on kogemused audiitorteenuste valdkonna tõlkimisel, kus on kasutusel omaette sõnavara. Tõlgitavate materjalide hulka kuuluvad mitte ainult vandeaudiitori aruande tõlkimine, vaid ka näiteks hindamised ja arvamused, pakendiauditi temaatika ja erinevad siseauditite materjalid. Vandeaudiitori aruande tõlkimisel tuleb järgida väga täpset standardite sõnavara, sest iga vale sõna võib täielikult muuta öeldu tähendust.

Investeerimisfondi aruannete tõlkimine

Tavapärastest majandusaasta aruannetest erinev on investeerimisfondide temaatika, millel on omaette sõnavara. Tõlkebüroo EM Tõlge praktikast põhiosa sellel teemal moodustab investeerimisfondi aastaaruande ja poolaastaaruande tõlkimine (enamasti inglise keelde, kuid ka inglise-eesti ja skandinaavia ja muudesse Euroopa keeltesse), fondi tingimuste tõlkimine, samuti fondi teabelehe ja põhiteabedokumendi tõlkimine erinevatesse keeltesse.

Muude finantsvaldkonna tekstide tõlge

Meie finantsvaldkonna teemade ring on väga lai, mida tõlgime. Tihti tuleb ette näiteks tõlkeid mitterahalise sissemakse hindamise, riigiraamatupidamise valdonnast (nt. IPSAS), majanduskeskonna analüüside, investeerimisfondide teemadel ja palju muud.

Finantsteemaliste lepingute tõlkimine

Tihti kattub tõlkimisel finantsteema ja juriidiline teema, mõned näited on audiitorettevõtetega lepingute ja investeerimisfondi tingimuste tõlkimisel. Sellistel juhtudel teeme koostööd juriidiliste tekstide ja lepingute tõlkimise meeskonnaga. Lugege lähemalt nõuandeid lepingu tõlkimise kohta.

e-Äriregistri formaadis majandusaasta aruande tõlkimine ja vormistamine

e-Äriregister genereerib PDF-formaadis majandusaasta aruandeid, mille vormistame kliendi jaoks tõlkena kasutajasõbralikult Word-formaati, mis on algfailiga identses vormistuses ja mida on kliendil seejärel võimalik ka muuta. Tõlkimise ja vormistamise protsessis säilib aruannete õige struktuur, joondus, fondi suurus ja muud elemendid.

Majandusaasta aruande tõlkimine kokkuvõtvalt

Kokkuvõttes võib öelda, et majandusaasta aruande tõlkimine on keeruline protsess, mis nõuab spetsiifilisi oskusi ja teadmisi keele, raamatupidamise, auditi ja juriidilises valdkonnas. Tõlkijate täpsus ja tähelepanelikkus on samuti võtmetähtsusega, et tagada, et tõlgitud finantsaruanded oleksid korrektsed, heas keeles ja igati mõistetavad.

Võta meiega ühendust

Iga finantsvaldkonna tekst vajab individuaalset lähenemist. Võta meiega ühendust, et arutada teie tõlkevajadusi. Kui soovite majandusaasta aruannet tõlkida, siis saatke see palun e-posti teel emtolge@emtolge.ee. Kirjutage ka tähtaeg ja lisage varem tõlgitud aruandeid, et saaksime teie eelistatud sõnavara kasutada. Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.