Notariaalselt kinnitatud tõlge

Pakume üle kogu Eesti notariaalse kinnitusega tõlkeid (notarized translation, certified translation, official translation). Meil on erinevate keelesuundade jaoks notarite poolt vannutatud tõlgid, kelle abil saame kõiksuguseid dokumente paljudesse keeltesse tõlkida. Põhiosa dokumentidest, mida me regulaarselt notariaalselt kinnitame, moodustavad diplomid, lõputunnistused, hinnetelehed, sünnitunnistused, abielutunnistused, B-kaardid, asutamislepingud, põhikirjad, maksuvõlgade puudumise tõendid, tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta, majandusaasta aruanded ja paljud muud.

Tõlke tellimine

Notariaalse kinnitusega tõlke tellimiseks tuleb meile elektroonselt saata tõlkimist vajavad dokumendid. Kui dokumendid on paberil, tuleks need arvutisse skänneerida ja seejärel e-postiga meile saata. Tagame saadetud dokumentide konfidentsiaalsuse. Kui on vaja, et notar kinnitaks originaali, tuleks eelnevalt meiega kokku leppida, et viite originaali notaribüroosse, kust saate hiljem kätte originaali (või originaali ärakirja) külge köidetud notariaalse tõlke.

Apostille

Soovi korral väljastame notariaalselt kinnitatud tõlke koos apostille’ga. Seda läheb eelkõige vaja siis, kui välismaa asutus on kehtestanud nõude, et neile esitatav Eesti dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’ga. Välisriigis väljastatud dokumentidele tuleb apostille võtta vastavast riigist.

Tõlkebüroo kinnitus

Notariaalsest kinnitusest soodsam ja kiirem variant on tõlkebüroo kinnitus. Tihti aktsepteerivad erinevad asutused ja ettevõtted tõlkebüroo enda poolt väljastatud kinnitust, mis aitab aega ja kulusid kokku hoida, aga selleks tuleks enne saada luba vastavalt asutuselt või ettevõttelt.

Notariaalse tõlke hind

Vannutatud tõlke hind sõltub paljudest asjaoludest, sh. maht, keelesuund, kiirus, apostille vajadus. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume Teil teha hinnapäring hinnapäringu vormi teel. Palume lisada tõlkimist vajavad materjalid elektroonselt (vajadusel skänneeritult). Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.