Notariaalselt kinnitatud tõlge

Pakume üle kogu Eesti notariaalse kinnitusega tõlget (notarized translation, certified translation, official translation). Meil on erinevate keelesuundade jaoks notarite poolt vannutatud tõlgid, kelle abil saame kõiksuguseid dokumente paljudesse keeltesse tõlkida. Põhiosa dokumentidest, mida me regulaarselt notariaalselt kinnitame, moodustavad diplomid, lõputunnistused, hinnetelehed, sünnitunnistused, abielutunnistused, B-kaardid, asutamislepingud, põhikirjad, maksuvõlgade puudumise tõendid, tõend kriminaalkaristuste puudumise kohta, majandusaasta aruanded ja paljud muud.

Notariaalselt kinnitatud tõlge annab kindluse, et tõlgitud dokumendid on ametlikult tunnustatud ja kehtivad välisriikides.

Notariaalselt kinnitatud tõlge – tellimine

Notariaalse kinnitusega tõlke tellimiseks tuleb meile elektroonselt saata tõlkimist vajavad dokumendid. Kui dokumendid on paberil, tuleks need arvutisse skänneerida ja seejärel e-postiga meile saata. Tagame saadetud dokumentide konfidentsiaalsuse.

Apostille

Soovi korral väljastame notariaalselt kinnitatud tõlke koos apostille’ga (vt. Apostille konventsioon). Konventsioon sätestab apostille kinnitusevormi, mis on spetsiaalne pitsat või tempel, mida kantakse dokumendile ja mis kinnitab dokumendi autentsust. Apostille vormis peab olema märgitud teave dokumendi väljastaja, kinnitaja ja allkirjastaja kohta. Seda läheb eelkõige vaja siis, kui välismaa asutus on kehtestanud nõude, et neile esitatav Eesti dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille’ga. Välisriigis väljastatud dokumentidele tuleb apostille võtta vastavast riigist.

Tõlkebüroo kinnitus

Tõlkebüroo kinnitus tõlgitud dokumentidele on kiirem ja soodsam kui notariaalselt kinnitatud tõlge. Mõnikord aktsepteerivad erinevad asutused ja ettevõtted tõlkebüroo enda poolt väljastatud kinnitust, mis aitab aega ja kulusid kokku hoida, aga selleks tuleks enne saada luba vastavalt asutuselt või ettevõttelt.

Tõlgitud dokumendi kohaletoimetamine

Täpse tähtaja saame iga kord eraldi kokku leppida, aga üldjuhul on meil võimalik teile tõlgitud dokument kiiresti kohale toimetada, olenevalt tõlke mahust mõnikord juba järgmisel päeval. Otse registrist kättesaadavate dokumentide puhul saame need võtta ise ja meil pole vaja dokumentide paberkujul originaale.

Notariaalse tõlke hind

Kinnitatud tõlke hind sõltub paljudest asjaoludest, sh. maht, keelesuund, kiirus, apostille vajadus. Täpse hinnapakkumise saamiseks palume Teil pöörduda meie e-posti aadressil emtolge@emtolge.ee. Palume lisada tõlkimist vajavad materjalid elektroonselt (vajadusel skänneeritult). Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.